Tour de Lasalle 2024

6 t/m 9 juni

Tour 2024

Inschrijving Heren

Wie kan er meedoen?
Deelname aan de Tour de Lasalle staat open voor ploegen én individuele renners.
In ploegverband wordt gereden met ploegen van 4 renners.
De leiding van een ploeg berust bij een zelf niet actief meefietsende ploegleider.  Verenigingen of sponsors mogen met meer dan één ploeg inschrijven.
Het maximaal aantal renners dat wordt toegelaten is 130.

Aan de Tour de Lasalle mag door renners worden deelgenomen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De renner moet een Junioren-, Sportklasse of Amateurlicentie van de KNWU hebben.
  • De renner mag in het jaar van de Tour de Lasalle geen Belofte, Elite, Prof A of Prof B wedstrijdlicentie hebben bij de KNWU of een andere wielerbond.

Welke kosten zijn verbonden aan deelname?
Het inschrijfgeld bedraagt €300,- per ploeg tot en met 31 mei 2024 en €325,- vanaf 1 juni 2024.

Het inschrijfgeld voor individuele renners bedraagt €75,- per renner.

Uiterste inschrijfdatum?
Inschrijving voor de 69ste Tour de Lasalle moet vóór 1 juni 2024 geschieden en dient digitaal te gebeuren. U ontvangt na uw inschrijving zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging van ontvangst én een digitale factuur voor betaling. De deelname is pas definitief na ontvangst van de betaling. Als het inschrijfgeld niet staat bijgeschreven op de startdatum van de Tour de Lasalle mogen de deelnemers niet starten.

Hoe digitaal inschrijven? 
Zodra de Tour definitief doorgaat kunt u zich inschrijven. Wij zullen dat op de website melden.

Klik in het linker menu “Ploegen inschrijving 2024” of “Individuele inschrijving 2024” aan om u in te schrijven voor de 69ste Tour de Lasalle.
Tevens leest u in de Downloads in het linker menu nog wat aanvullende informatie.

Let op! Mocht u uw individuele inschrijving wisselen naar deelname in een ploeg zijn wij helaas genoodzaakt administratie kosten in rekening te brengen. 
U kunt bij het wedstrijdsecretariaat voor inschrijving informeren of er nog ploegen opzoek bij naar renners of vice versa.