Tour de Lasalle 2020

4 t/m 7 juni

Tour 2020

Inschrijving Heren

Wie kan er meedoen?
Deelname aan de Tour de Lasalle staat open voor ploegen én individuele renners.
In ploegverband wordt gereden met ploegen van 4 renners.
De leiding van een ploeg berust bij een zelf niet actief meefietsende ploegleider.  Verenigingen of sponsors mogen met meer dan één ploeg inschrijven.
Het maximaal aantal renners dat wordt toegelaten is 130.

Aan de Tour de Lasalle mag door renners worden deelgenomen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De renner moet een Junioren-, Sportklasse of Amateurlicentie van de KNWU hebben.
  • De renner mag in het jaar van de Tour de Lasalle geen Belofte, Elite, Prof A of Prof B wedstrijdlicentie hebben bij de KNWU of een andere wielerbond.

Welke kosten zijn verbonden aan deelname?
Het inschrijfgeld bedraagt €260,- per ploeg tot en met 31 maart 2020 en €285,- vanaf 1 april 2020.

Het inschrijfgeld voor individuele renners bedraagt €75,- per renner

Uiterste inschrijfdatum?
Inschrijving voor de 66ste Tour de Lasalle moet vóór 1 juni 2020 geschieden en dient digitaal te gebeuren. U ontvangt na uw inschrijving zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging van ontvangst én een digitale factuur voor betaling. de deelname is pas definitief na ontvangst van de betaling. Als het inschrijfgeld niet staat bijgeschreven op de startdatum van de Tour de Lasalle mogen de deelnemers niet starten.

Hoe digitaal inschrijven?
Klik in het linker menu “Ploegen inschrijving 2020” of “Individuele inschrijving 2020” aan om u in te schrijven voor de 66ste Tour de Lasalle.

Tevens leest u in de Downloads in het linker menu nog wat aanvullende informatie.