BELANGRIJKE MEDEDELING STARTTIJDEN ZATERDAG

Bij het opstellen van het tijdschema op de diverse dagen zijn we, m.n. bij de dames, uitgegaan van de aantallen deelnemers van de jaren voorafgaand aan COVID-19. Dit jaar worden die aantallen ver overtroffen. Dat heeft m.n. op de zaterdag 11 juni een dusdanig effect dat wij genoodzaakt zijn de starttijden aan te passen Op moment van schrijven hebben we al 68(!) junior vrouwen/nieuweling meisjes aan de start en er wordt nog steeds ingeschreven.

De starttijden worden als volgt:

Start tijdrit dames: 09.00u (is hetzelfde)

Start tijdrit heren: 10.30u (half uur later)

Start omloop dames: 12.15u (half uur later)

Start omloop heren: 14.30u (half uur later)

67e Tour de Lasalle

De 66ste Tour de Lasalle is weer achter de rug.

Als organisatie kijken wij terug op een geslaagde editie. Mede dankzij jullie inzet en de wijze waarop jullie er een spannende wedstrijd van hebben gemaakt.
Betekent dat dan dat alles is goed gegaan? Nee, zeker niet.
Later deze maand gaan we dan ook evalueren, beoordelen wat goed is gegaan maar ook wat beter had gekund.
Ook gaan we ons alweer voorbereiden op nr 67.
Waar we zeker naar gaan kijken zijn de routes. Onze voorkeur gaat toch uit naar de routes van voorgaande edities. We hopen dat die dan weer mogelijk zijn.

Dus hopelijk tot ziens in 2022 en met potlood in de agenda: 9 t/m 12 juni 2022!

Mededeling + 3e nieuwsbrief

Donderdag 26 augustus gaat de 66ste Tour de Lasalle van start op Texel. 27, 28 en 29 augustus gaat de Tour verder in en rond Den Helder. Voor dit evenement hebben wij een vergunning gekregen maar dienen ook wij ons aan de geldende coronamaatregelen te houden. Normaal gesproken is er altijd een concentratie van bezoekers rondom de start- en finishlocatie. Vooral daar moeten we ons aan die maatregelen houden daarom wellicht ten overvloede maar toch:

– Was vaak en goed uw handen.

– Houd 1,5 meter afstand van anderen.

– Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen

3de nieuwsbrief 66ste Tour de Lasalle

Corona maatregelen

Na de laatste persconferentie, waar overigens niet veel is veranderd, zijn wij genoodzaakt m.n. in de permanence actief te controleren op het feit dat men ofwel gevaccineerd is of corona heeft gehad of een recente test kan overleggen. Met bovengenoemde controle mag 2/3de van de capaciteit gebruikt worden en hoeven we de 1.5mtr niet te handhaven. Dat is niet alleen voor het dagelijks gebruik van de permanence noodzakelijk maar ook voor de nasimaaltijd op de zondag (zie hierna).

Resumé:

  • Bij aankomst in de permanence kan men de coronacheck overleggen;
  • Of heeft men een vaccinatiebewijs/kaart
  • Of kan een recente test overleggen.

Deze controle zal slechts op de donderdag plaatsvinden

Overtocht naar Texel

Tijdens de overtocht naar Texel met de TESO dient een mondkapje gedragen te worden. Uiteraard hebben wij als organisatie een voorraad maar in principe dient u hierzelf zorg voor te dragen.

Nasimaaltijd

Zondag rond 17.00u sluiten we de Tour de Lasalle af met de traditionele nasimaaltijd. Door toegenomen kosten zijn wij genoodzaakt een kleine eigen bijdrage te vragen voor deze nasimaaltijd. De eigen bijdrage zal zijn €5 per persoon. Per ploeg van 4 renners zijn er 6 vouchers voor de nasimaaltijd beschikbaar. Daar komt dan dus €30 eigen bijdrage bij.

Voor ploegen zonder begeleiding of met minder dan 4 renners zijn er zoveel kaarten beschikbaar als renners die zondag nog in koers zijn. Eigen bijdrage blijft €5 per persoon. Is er behoefte aan meer vouchers voor de nasimaaltijd dient het volledige bedrag betaald te worden te weten €12.50. Ook voor partners is het nu mogelijk deel te nemen aan deze maaltijd tegen betaling van €12.50

Om een inzicht te krijgen in de deelname aan de nasimaaltijd verzoeken wij u een opgave te doen van deelname voor dinsdag 24 augustus bij het wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretaris@tourdelasalle.nl

Consumpties

In de permanence kunnen de consumptiebonnen gekocht worden bij de organisatie van de Tour de Lasalle. Deze consumptiebonnen zijn inwisselbaar tot zondag 29 augustus 12.00u!

Consumpties bij HRTC DOK op de zondag kunnen aldaar gekocht worden.

Consumpties na 12.00u en tijdens de nasimaaltijd dienen gekocht te worden bij de bar van het hotel.

Mochten jullie tussendoor vragen hebben dan horen we die graag. Deze kunnen gericht worden aan:

voorzitter@tourdelasalle.nl ( Wim Erkelens Cooke)

wedstrijdsecretaris@tourdelasalle.nl (Janneke Keijzer)

Brief Junior Vrouwen

Aan de junior vrouwen,

Helaas hebben we op dit moment slechts 10 inschrijvingen voor de junior vrouwen wedstrijd van de Tour de Lasalle op zaterdag 28 augustus.

Gezien de selectiviteit van het parkoers en om er een uitdagende wedstrijd van te maken is ons streven toch tenminste 15 rensters aan de start te hebben. Nu zullen we ook met het getal 15 niet heel stringent omgaan maar het moet daar toch wel in de buurt komen. 

We hebben er veel tijd en energie in gestoken om deze wedstrijd mogelijk te maken en willen deze daarom ook niet zomaar schrappen.

Mochten we op woensdag 18 augustus niet rond de 15 inschrijvingen hebben zien we ons genoodzaakt de wedstrijd die zaterdag niet door te laten gaan..

Vooropgesteld dat jullie in die gelegenheid zijn: probeer collega rensters enthousiast te maken om mee te doen met de Tour de Lasalle : een tijdrit en omloop. 

Mvg,

Wim Erkelens Cooke

Voorzitter Tour de Lasalle

Email: voorzitter@tourdelasalle.nl

Mobtel: 06-34377209

Website: www.tourdelasalle.nl

Belangrijke mededeling omtrent Covid-19

Den Helder, 09 augustus 2021

Beste deelnemer, begeleider,

26 augustus eindelijk de start van de 66ste Tour de Lasalle. Inmiddels zijn de vergunningen binnen en uiteraard zitten daar een aantal regels aan vast met betrekking tot COVID-19. Die regels, voornamelijk zaken waar wij als organisator rekening mee moeten houden bij start/finishlocaties, zijn opgesteld met de kennis van nu. Echter er komt in ieder geval nog 1 persconferentie en misschien nog wel een tweede voor de start van de Tour de Lasalle.

Inmiddels kunnen we er van uit gaan dat een ieder boven de 18 jaar gevaccineerd is of tenminste in de gelegenheid is geweest zich te laten vaccineren. Dan is men ook in bezit van de app “Coronacheck”. U dient er rekening mee te houden dat er gecontroleerd zou kunnen worden of u of gevaccineerd bent, of corona gehad heeft of binnen de 24 uur van deelname een sneltest heeft ondergaan. In de eerste 2 gevallen heeft u de eerder genoemde app en in het tweede geval kunt u de test overleggen. 

Ook een kaartje waarop staat dat u gevaccineerd bent, die u krijgt uitgereikt bij de priklocatie, volstaat.

We willen er alles aan doen om de Tour de Lasalle in ieder geval door te laten gaan.

Bovenstaande is slechts voorsorteren op wat er misschien te gebeuren staat. Toch willen we overal voor ingedekt zijn, vandaar deze voorwaarschuwing.

Voor vragen: voorzitter@tourdelasalle.nl 

Met vriendelijke groet,

Wim Erkelens Cooke
Voorzitter Tour de Lasalle

Update Tour de Lasalle (9-aug-2021)

De vergunningen zijn binnen! Er zullen veel zaken anders zijn, anders lopen in dit corona jaar. Ėėn van die zaken zijn de routes (op de vrijdag na). De routes staan nu op de website van de Tour de Lasalle. Zie www.tourdelasalle.nl > Tour 2021 > Routes

Het reglement Tour de Lasalle 2021 v2807 is opgemaakt en geplaatst op de website www.tourdelasalle.nl .

De inschrijvingen lopen voorspoedig v.w.b. de heren maar helaas blijft de categorie vrouwen junioren wat achter.
De vrouwen junioren wedstrijd zal pas doorgaan bij tenminste 15 voorinschrijvingen.
Helaas zitten we daar nog niet aan. We hopen dan ook dat er zich nog voldoende vrouwen inschrijven zodat ook deze wedstrijd doorgang kan vinden.

V.w.b. de organisatie zitten we op schema. De verkeersregelaars zijn bezig met hun examens, de vergunningen komen eraan evenals de te plaatsen verkeersborden.

Dan vergeet ik nog een heleboel randzaken die al geregeld zijn of nog geregeld moeten worden. Aan ons zal het in ieder geval niet liggen om er een sportieve en uitdagende Tour de Lasalle van te maken.

Met vriendelijke groet,

Wim Erkelens Cooke
Voorzitter Tour de Lasalle
Email: voorzitter@tourdelasalle.nl
Mobtel: 06-34377209